Rury szlifowane

Ze stali kwasoodpornej. Mamy możliwość wykonania szlifu na rurach kwasoodpornych

o średnicach od O 8 mm do O 104 mm. Usługę wykonujemy na naszej maszynie,

bez pośredników. Standardowo mamy w magazynach rury szlifowane o wymiarach:

O 12x1,5; 16x1,5; 20x1,5; 25x1,5; 30x1,5; 33,7x2 40x1,5; 42,4x2; 48,3x2; 50x1,5;

50x2;  50,8x1,5-2; 60,3x2 mm. Na zamówienie możemy wykonać szlif na rurach o innym

wymiarze. Rury szlifowane ze stali kwasoodpornej występują w odcinkach po 6000  mm.