Zaciski do linek

Są to zaciski do linek nierdzewnych o średnicach od O 2 do O 10 mm. Występują w formie kabłąkowej lub płaskiej.